I følge Bo Netterstrøm og Tage Søndergaaard Kristensen som modellen ovenfor er inspireret af, er stress en tilstand man befinder sig i, når man bliver fysisk eller psykisk belastet. Det er en fysiologisk reaktion – en energifrigørelse – i kroppen. Psykologisk er oplevelsen koblet med manglende kontrol, ulyst og anspændthed. Selv om arbejdsrelateret stress er en velkendt problematik, eksisterer der mange andre forskellige forståelser af, hvad stress er, hvordan den opstår og hvordan den forebygges eller reduceres.  Bobby Zacharieae definerer stress som en proces, hvor ændringer, trusler og krav fra omgivelsene udfordrer eller overstiger vores umiddelbare psykiske, fysiske og adfærdsmæssige evne til at tilpasse os.

Vi kan alle tåle stressende timer og dage, ingen kan tåle at være i et højt aktivitetsniveau konstant – det afgørende for vores trivsel er, at vi får koblet fra og restitueret os tilstrækkeligt. Hvis vi ikke får koblet nok fra, hvis vi ikke har tilstrækkelig  indflydelse på vores egen situation i længere tid, samtidig med at der er høje krav til os, er der risiko for, at vi udviklinger langvarig stress og  “går ned med stress”.  Det gælder også, selv om vi egentlig synes, at vores arbejde er sjovt og spændende.

Vi kan udvikle langvarig stress, hvis vi ikke bruge vores kompetencer og styrker tilstrækkeligt, hvis vi keder os eller er frustreret og ikke har tilstrækkelig indflydelse på vores situation. Fx er det kendt at arbejdsløse kan udvikle symptomer på langvarig stress, hvis de har været arbejdsløse i længere tid.

Stress i arbejdslivet, Årsager, Håndtering og Opbygning

Se nedenstående uddybende beskrivelse

Stress i arbejdslivet

Forskning viser, at skal man skabe trivsel og håndtere stressudfordringer på en arbejdsplads effektivt, skal man gribe ind på flere niveauer. Dette kan illustreres ved IGLO modellen om NFA har medvirket til at udvikle. Nogle udfordringer bliver skabt på Individ niveau, andre på Gruppeniveau, nogle handler om Ledelse og sidst handler nogle om Organisationen – og udfordringer skal løses på det niveau, det er blevet skabt på, og ofte med en kombination af flere tiltag på flere niveauer. Se nedenfor.