Lederens rolle i forhold til sammenblandingen mellem arbejdsindsats og identitet

Skyldes den stigende forekomst af arbejdsrelateret stress også, at der er sket en sammenblanding mellem arbejde og identitet? Er det blevet sådan at kvaliteten af vores arbejdsindsats – at have gjort det godt, er blevet det sammen som at være god nok som person og menneske?
Så er det måske forståeligt, at flere af os oplever et stigende pres og får arbejdsrelateret stress. – for tænk hvad konsekvensen er, hvis vi ikke har præsteret godt (nok) – eller hvis vi frygter, at vi ikke har gjort det! Læs mere i denne spændende artikel om lederens rolle i forhold til denne udfordring https://www.lederweb.dk/personale/arbejdsmiljo/artikel/108492/den-almagtige-leder-og–medarbejderens-stress?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3