alle korte komentarer og indlæg i aktuelle sager og emner

Lederens rolle i forhold til sammenblandingen mellem arbejdsindsats og identitet

Skyldes den stigende forekomst af arbejdsrelateret stress også, at der er sket en sammenblanding mellem arbejde og identitet? Er det blevet sådan at kvaliteten af vores arbejdsindsats – at have gjort det godt, er blevet det sammen som at være god nok som person og menneske?
Så er det måske forståeligt, at flere af os oplever et stigende pres og får arbejdsrelateret stress. – for tænk hvad konsekvensen er, hvis vi ikke har præsteret godt (nok) – eller hvis vi frygter, at vi ikke har gjort det! Læs mere i denne spændende artikel om lederens rolle i forhold til denne udfordring https://www.lederweb.dk/personale/arbejdsmiljo/artikel/108492/den-almagtige-leder-og–medarbejderens-stress?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Motivation i arbejdslivet gør dig robust

Robusthed handler ikke om at kunne tåle uudholdelige arbejdsforhold. Det handler om at trives, og om at gøre det man er god til, og som man får energi af. Det handler bl.a. også om at være motiveret i sit arbejdsliv. Motivationen og meningen med arbejdslivet er tæt koblet med at være robust og opleve arbejdsglæde. Forskning i hvad der motiverer os som mennesker, viser, at vi alle har en individuel arketype, med en grundlæggende motivationsfaktor. Hver arketype har en særlig motivation som drivkraft i arbejdslivet. Skal man for alvor øge sin motivation og dermed sin robusthed i sit arbejdsliv, er det vigtigt, at ens arketype kan udleves i det daglige arbejde. Det kan derfor være hjælpsomt, at man kender sin og sine kolleger arketype, så alle kan fastholde deres motivation i arbejdslivet. Læs mere om de forskellige arketyper her http://www.lederweb.dk/personale/motivation-og-fastholdelse/artikel/155202/sadan-forloser-du-de-fire-arketypers-talent?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 

Økonomiske bonussystemer og lønforhøjelse øger ikke motivationen

Selvbestemmelsesteorien (SDT), har længe medvirket til at sætte fokus på, hvordan vi bliver motiveret og fastholder vores motivation over tid. Den viden er rigtig nyttig for virksomheder, organisationer og ledere, som ønsker motiverede medarbejdere. Det handler nemlig ikke om at øge fokus på bonusordninger og andre økonomiske incitamenter. Selv om ekstra penge altid kan bruges, og kan opleves som en anerkendelse, er det langt vigtigere, at lederen kan styrke medarbejdernes indre motivation. Det kan man fx gøre ved at arbejde målrettet med at understøtte vores dybe behov for at arbejde med meningsfulde opgaver og være medbestemmende i forhold til indhold, planlægning og gennemførelse af disse. Jeg kan så undre mig over, at der ikke er flere ledere, der arbejder efter disse tanker… Men formentlig er de ikke klar over, HVOR store gevinster, der ligger?

Læs mere om, hvordan man kan gøre det i praksis: http://www.lederweb.dk/personale/motivation-og-fastholdelse/artikel/114178/mening-med-jobbet-motiverer-mere-end-lon

Ideal i 2020 er supermennesker! Er stress kommet for at blive?

Ideal i 2020 er supermennesker! ER stress kommet for at blive?

Ny undersøgelse viser at mere end seks ud af ti HR-ansvarlige forventer, at den såkaldte ’supertasker’ er den foretrukne medarbejder i 2020. De mener nemlig, at lige præcis dén type medarbejdere vil øge virksomhedens produktivitet. Det er konklusionen på en undersøgelse, som netværksleverandøren Cisco har gennemført blandt HR-ansvarlige og medarbejdere fra hele verden, bliver beskrevet i nyhederne i Djøfbladet.dk

Supertaskeren er i stand til at gøre mange ting på én gang og at gøre dem godt.  Et ultimativt resultat af den store efterspørgslen vi allerede nu ser i jobannoncer. Her er organisationer og firmaer  bl.a. på jagt efter effektive omstillingsparate mennesker med stor fleksibilitet. Vi har allerede mange mennesker som ”går ned” med stress og bliver udbrændte. Hvis det for alvor bliver normen, at skulle kunne supertaske og levere resultater til 12 dagligt og endda non stop, er det ikke svært at forestille sig, hvilke konsekvenser det vil få for os som mennesker. De fleste kan jo godt tåle at supertaske og have mange forskellige projekter kørende på en gang i perioder. Men at forestille sig, at der pludselig er forventninger til, at det er normen for, hvordan det skal være at være på arbejdet, er en uhyggelig tanke. Ingen kan holde til at supertaske hele tiden, ikke kan levere på et højt kvalificeret og fejlfrit niveau hele tiden. Mennesker laver fejl og mennesker har også brug for at koble af og fordybe sig, og selv om nogle vil være bedre egnet til at supertaske end andre, kan vi i høj grad frygte at stress og udbrændthed, bliver endnu mere udbredt end det allerede er.

Læs selv artiklen her: http://www.djoefbladet.dk/nyheder/2014/12/supertaskeren-er-fremtidens–oe-nskemedarbejder.aspx?gblink=asset_2895&utm_source=nyhedsmail&utm_medium=email&utm_campaign=201450&gbi=3db17bc3-d550b481-5e3cc5f5

Er afvikling af udvikling godt?

Undertryk dine følelser, tag nej hatten på og stop med at mærke efter i dig selv – sådan skriver de i dag på Lederweb  – hvor der refereres til Svend Brinkmann´s bog “stå fast – et opgør med tidens udviklingstvang – Et meget provokerede indspark mod hele selvhjælpsindustrien. Har han ret? Jeg mener, at udvikling netop kan være medvirkende til, at man finder ud af, hvornår man skal sige ja og nej, finder frem til sine egne behov, og medvirke til at man kan blive trænet i at finde ud af, hvad man mener om de krav og problemstillinger man udsættes for. Er det rimeligt med en generel kritik al coaching, terapi og fx positiv psykologi? Handler det ikke meget mere om hvordan og hvornår de forskellige tilgange bruges?  Selv om der er mange relevante indvindinger fra Brinkmann, er det ærgerligt at det bliver så unuanceret og sort – hvidt. Døm selv, læs artiklen her:

http://www.lederweb.dk/Strategi/Vardibaseret-ledelse/Artikel/112760/Derfor-finder-du-ikke-svaret-inde-i-dig-selv   Du kan også læse indlægget her Lederweb. Advarsel_ Selvudvikling gør dig usikker og selvoptaget