Den glemte måde at få medvind i arbejdslivet – bliv tydelig!

Den glemte måde at få medvind i arbejdslivet – bliv tydelig!

Du kommer til at nå din kerneopgave, bliver mere værdifuld for arbejdspladsen, og mest af alt: du bliver mere tilfreds med din indsats, og så kommer arbejdslivet til at give mere mening for dig. Du har med andre ord intet at tabe  – men alt at vinde!

 

At drukne i hverdagen

Når jeg som coach og rådgiver, er rundt i danske virksomheder hører jeg ofte, mange især ledere, som ofte er på grænsen til sammenbrud, sige noget i stil med: ” Selv om jeg arbejder og arbejder, når jeg aldrig mit arbejde”. Et paradoks, som nok bedst kan oversættes til, at de ikke får tid til det, de helst vil arbejde med, det som giver energi, arbejdsglæde og mening for dem. Det som de i sin tid blev ansat til. De drukner i hverdagen. De forsvinder ind i en forståelse af, at det ikke kan være anderledes. Det er jo kun dem, der kan svare på deres egne mails, og det er kun dem, der kan deltage på møderne, hjælpe kollegerne og medarbejderne, som er afhængige af deres svar for at komme videre med deres opgaver. Og hvis de ikke deltager, kan de blive opfattet som usamarbejdsvillige, ukollegiale og egoistiske. Det frygter de måske.

Du bliver med andre ord viklet ind i en mere og mere uoverskuelig trædemølle. Din arbejdssituation bliver mere og mere uoverskuelig præget af ulyst og håbløshed. Og det er så her, du overvejer at skifte job, branche eller profession.

Men der er andre veje. Ved at lære de fem nøgler til mere medvind i arbejdslivet at kende og efterleve dem, kan du tage de første skridt i retning af større trivsel og arbejdsglæde.

De 5 nøgler til øget tydelighed

  1. Anerkend, at du er ved at komme ud af kontrol, og at din situation er uholdbar og beslut dig for at tage kontrollen over din arbejdsdag tilbage.
  2. Øv dig i at sige ja på en mere nuanceret måde end at smide, hvad du har i hænderne: Ja, jeg vil gerne hjælpe. Jeg kan kl. X, eller på X dag eller i næste uge
  3. Prioritér – lad evt. din chef hjælpe dig – hvad er vigtigst? Og hvad haster mest? Og gør det klart, at det hele ikke kan nås samtidig.
  4. Tilkæmp dig fokustid. Et tidsrum, hvor du kan arbejde uforstyrret. Afsæt min ½-1 time dagligt, hvor du ikke kan forstyrres. Her arbejder du med noget, som kræver fordybelse og arbejdsro.
  5. Afsæt tid til møder og til at besvare spørgsmål og mails. Sørg for, at alle ved, hvornår og hvordan de bedst får fat i dig.

 

Efter at have indarbejdet de fem nøgler i dit arbejdsliv ved folk, at du mener det, når du siger ja til at hjælpe. Det bliver synligt, hvis du har for mange opgaver. Du kan stadigvæk opleve dig som et venligt og hjælpsomt mennesker, som ikke bliver irriteret over alle forstyrrelserne.

 

 

Psykisk mistrivsel kan ramme alle

Vi er tit under pres – både privat og arbejdsmæssigt. Det er normalt for os at være i mistrivsel ind i mellem. Det er normalt, at vores nærmeste familie og venner opdager det. Det er også normalt, at vores leder og kolleger opdager det. Desværre er det også normalt, at vi ikke selv aner, hvad vi skal stille op med det. Mange af os lukker øjnene og håber, at det går over af sig selv. Det samme gør vores ledere og kolleger. Men det er ikke hensigtsmæssigt – selvfølgelig ikke. Hvis vi skal have det godt, skal vi tage os af vores egen og andres trivsel. Det skal have et vedvarende fokus – hvilket nok er det, de fleste af os glemmer i hverdagens travlhed. Vi kan altid spørger os selv, hvordan vi har det, og hvad vi kan gøre for at øge vores trivels lige nu på den korte bane, og hvad vi kan foretage af forandringer på den lange bane. Det vil hjælpe på vores grundlæggende trivsel. Men vi kan også hjælpe hinanden – for det er altid nemmere at se tingene fra forskellige perspektiver, når man ikke selv ligger og koger i gryden. NFA har udviklet værktøjet Job & Sind med mange relevante anbefalinger og gode råd om, hvordan både ledere og medarbejdere kan bevare og skabe en god trivsel. Læs mere om det i artiklen, og få inspiration til hvordan du både kan forebygge og håndtere psykisk mistrivsel på arbejdspladsen.

https://www.lederweb.dk/artikler/forebyg-og-haandter-psykisk-mistrivsel-paa-arbejdspladsen/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 

Lederens rolle i forhold til sammenblandingen mellem arbejdsindsats og identitet

Skyldes den stigende forekomst af arbejdsrelateret stress også, at der er sket en sammenblanding mellem arbejde og identitet? Er det blevet sådan at kvaliteten af vores arbejdsindsats – at have gjort det godt, er blevet det sammen som at være god nok som person og menneske?
Så er det måske forståeligt, at flere af os oplever et stigende pres og får arbejdsrelateret stress. – for tænk hvad konsekvensen er, hvis vi ikke har præsteret godt (nok) – eller hvis vi frygter, at vi ikke har gjort det! Læs mere i denne spændende artikel om lederens rolle i forhold til denne udfordring https://www.lederweb.dk/personale/arbejdsmiljo/artikel/108492/den-almagtige-leder-og–medarbejderens-stress?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Motivation i arbejdslivet gør dig robust

Robusthed handler ikke om at kunne tåle uudholdelige arbejdsforhold. Det handler om at trives, og om at gøre det man er god til, og som man får energi af. Det handler bl.a. også om at være motiveret i sit arbejdsliv. Motivationen og meningen med arbejdslivet er tæt koblet med at være robust og opleve arbejdsglæde. Forskning i hvad der motiverer os som mennesker, viser, at vi alle har en individuel arketype, med en grundlæggende motivationsfaktor. Hver arketype har en særlig motivation som drivkraft i arbejdslivet. Skal man for alvor øge sin motivation og dermed sin robusthed i sit arbejdsliv, er det vigtigt, at ens arketype kan udleves i det daglige arbejde. Det kan derfor være hjælpsomt, at man kender sin og sine kolleger arketype, så alle kan fastholde deres motivation i arbejdslivet. Læs mere om de forskellige arketyper her http://www.lederweb.dk/personale/motivation-og-fastholdelse/artikel/155202/sadan-forloser-du-de-fire-arketypers-talent?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 

Økonomiske bonussystemer og lønforhøjelse øger ikke motivationen

Selvbestemmelsesteorien (SDT), har længe medvirket til at sætte fokus på, hvordan vi bliver motiveret og fastholder vores motivation over tid. Den viden er rigtig nyttig for virksomheder, organisationer og ledere, som ønsker motiverede medarbejdere. Det handler nemlig ikke om at øge fokus på bonusordninger og andre økonomiske incitamenter. Selv om ekstra penge altid kan bruges, og kan opleves som en anerkendelse, er det langt vigtigere, at lederen kan styrke medarbejdernes indre motivation. Det kan man fx gøre ved at arbejde målrettet med at understøtte vores dybe behov for at arbejde med meningsfulde opgaver og være medbestemmende i forhold til indhold, planlægning og gennemførelse af disse. Jeg kan så undre mig over, at der ikke er flere ledere, der arbejder efter disse tanker… Men formentlig er de ikke klar over, HVOR store gevinster, der ligger?

Læs mere om, hvordan man kan gøre det i praksis: http://www.lederweb.dk/personale/motivation-og-fastholdelse/artikel/114178/mening-med-jobbet-motiverer-mere-end-lon

Ledelsens indsats har stor betydning for reduktion af stress

Utilfredshed og bekymring over øget arbejdspres kan ende med kollektiv stress, hvis ledelsen hverken lytter eller kommer medarbejderne i møde. På den måde bliver medarbejderne mere og mere handlingslammede og frustrerede. Sådan konkluderer Psykolog Tanja Kirkegård i sin nye ph.d. afhandling. Ledelsen har nemlig meget stor indflydelse på, hvor galt det kan gå, hvis et team af medarbejdere føler sig stresset på arbejdspladsen. Ledelsen kan for alvor afhjælpe presset hos den enkelte, hvis hele teamet og ledelsen i fællesskab prøver at lave en stresshåndteringsstrategi. Medarbejderne oplever på den måde, at ledelsen medvirker til at kæmpe deres sag, og føler sig dermed forstået og anerkendt. Læs mere… http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Aktuelt/Nyheder/2015/01/26-Ledelsen-styrer-medarbejdernes-stress

Svigter lederne deres ansvar for at håndtere stress?

Ledelsen er nødt til at være med til at løse og håndtere stress på arbejdspladsen.

72 % af landets akademikere oplever, at deres arbejdsplads er plaget af stress. Det viser en undersøgelse, som er foretaget af hovedorganisationen Akademikerne (11.4.2015). Den viser også, at mere end hver femte oplever, at stress på deres arbejdsplads anses som den enkeltes ansvar.

Mange medarbejdere oplever efter en sygemelding pga. stress, at de kommer tilbage til præcis de samme udfordringer, som var medvirkende årsag til, at de gik ned med stress. Hvis det skal lykkes, at komme styrket ud på den anden side af en stresssygemelding, er det nødvendigt, at lederen i samarbejde med medarbejderen indretter arbejdsdagen på en måde, så både mængden af opgaver og sværhedsgraden kan overskues og gennemføres, og at de efterfølgende i fællesskab gradvist arbejder hen imod en realistisk balance mellem arbejdsopgavernes omfang, og den tid og de ressourcer, der er til rådighed. Det vil hverken være hensigtsmæssigt for den enkelte eller arbejdspladsen, at den stressramte er sygemeldt for længe eller kommer for hurtigt i gang igen. Det er absolut muligt, at komme godt tilbage og blive ”sig selv igen”, hvor man kan passe sit arbejde ligeså godt som tidligere. Men det er urealistisk at tro, at man kan komme tilbage til præcis de samme udfordringer, som var årsagen til at man gik ned. Der skal ske nogle varige forandringer, hvis man skal forebygge et tilbagefald og sikre den fremtidige trivsel. Ledelsen kan gøre en kæmpe forskel, både i forhold til at forebygge stress, og i forhold til at hjælpe den stressramte godt tilbage i arbejde igen. Det kan undre, at så få ledere tager udfordringen med stress alvorligt. Når så mange medarbejdere oplever stress i deres arbejdsliv, er det nærliggende at konkludere, at lederne generelt svigter deres ansvar.

Læs mere om undersøgelsen: http://politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/ECE2618486/lagt-ned-af-stress-jeg-fik-et-chok-men-ogsaa-en-ny-chance/