indlæg om resiliens, mental robusthed, stressrobusthed og modstandskraft

Undgå stress og udbrændthed og nedsæt risikoen for hjerte-karsygdomme

Tidligere har de fleste forskere og sundhedsarbejdere interesseret sig mest for – og troet på – at sundhed og forebyggelse af bl.a. hjerte-karsygdomme, i høj grad handler om at fokusere på de såkaldte KRAM faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Nu har et nyt studie, som bl.a. bygger på data fra Østerbroundersøgelsen vist, at forebyggelse med fokus på KRAM alene IKKE er tilstrækkeligt til at reducere risikoen for hjerte-karsygdomme. En afgørende faktor i sig selv er, hvordan ens mentale tilstand er. Hvis man føler sig stresset og udbrændt, er der større risiko for udvikling af hjerte- karsygdomme, end hvis man fx er ryger.

Det betyder bl.a., at der er mange fordele at hente ved at arbejde med sin mentale trivsel. For ud over at man får det bedre i nuet – bl.a. større overskud og mere energi – kan man altså også nedsætte sin risiko for at få hjertekar-sygdomme. Læs mere her:

http://fysio.dk/fafo/Nyheder/Det-er-farligere-at-vare-udbrandt-end-at-ryge/#.Vf6zLbQajq9

Svigter lederne deres ansvar for at håndtere stress?

Ledelsen er nødt til at være med til at løse og håndtere stress på arbejdspladsen.

72 % af landets akademikere oplever, at deres arbejdsplads er plaget af stress. Det viser en undersøgelse, som er foretaget af hovedorganisationen Akademikerne (11.4.2015). Den viser også, at mere end hver femte oplever, at stress på deres arbejdsplads anses som den enkeltes ansvar.

Mange medarbejdere oplever efter en sygemelding pga. stress, at de kommer tilbage til præcis de samme udfordringer, som var medvirkende årsag til, at de gik ned med stress. Hvis det skal lykkes, at komme styrket ud på den anden side af en stresssygemelding, er det nødvendigt, at lederen i samarbejde med medarbejderen indretter arbejdsdagen på en måde, så både mængden af opgaver og sværhedsgraden kan overskues og gennemføres, og at de efterfølgende i fællesskab gradvist arbejder hen imod en realistisk balance mellem arbejdsopgavernes omfang, og den tid og de ressourcer, der er til rådighed. Det vil hverken være hensigtsmæssigt for den enkelte eller arbejdspladsen, at den stressramte er sygemeldt for længe eller kommer for hurtigt i gang igen. Det er absolut muligt, at komme godt tilbage og blive ”sig selv igen”, hvor man kan passe sit arbejde ligeså godt som tidligere. Men det er urealistisk at tro, at man kan komme tilbage til præcis de samme udfordringer, som var årsagen til at man gik ned. Der skal ske nogle varige forandringer, hvis man skal forebygge et tilbagefald og sikre den fremtidige trivsel. Ledelsen kan gøre en kæmpe forskel, både i forhold til at forebygge stress, og i forhold til at hjælpe den stressramte godt tilbage i arbejde igen. Det kan undre, at så få ledere tager udfordringen med stress alvorligt. Når så mange medarbejdere oplever stress i deres arbejdsliv, er det nærliggende at konkludere, at lederne generelt svigter deres ansvar.

Læs mere om undersøgelsen: http://politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/ECE2618486/lagt-ned-af-stress-jeg-fik-et-chok-men-ogsaa-en-ny-chance/