Er der flere, der lever af stress, end der dør af det?

Medierne præsenterer falske og fordrejede ”fakta” om stress, siger Tage Søndergård Kristensen.

Er det rigtigt? Er der flere, der lever af stress, end der dør af det? Jeg oplever tit, at folk siger til mig, at jeg da har valgt den rigtige branche “alle er jo stressede” – Og nej det er alle ikke, men nogen er.  Det er vigtigt, at medierne formidler forskning nuanceret og korrekt, og derfor er det et vigtigt indspark i debatten TSK kommer med. Det er nødvendigt, at vi har nuancerne med i formidlingen af stressudfordringerne og udbredelsen af dem. Det vil hjælpe på vores livskvalitet og arbejdsglæde, hvis det OGSÅ bliver formidlet, at de fleste har det godt, og at meget fungerer godt på mange arbejdspladser og generelt i det danske samfund. Hvis  25 % af den danske befolkning er stressede (tallet er for højt ifølge TSK), ville den positive historie jo være, at 75 % ikke er det!
Det er naturligvis ikke det samme som, at der ikke er stressede mennesker, stressende arbejdsforhold og at de som er stressede, ikke skal hjælpes, og at dårlige arbejdsforhold ikke skal forbedres eller forebygges. Selvfølgelig skal de det. Og det er måske derfor, at der er mange der lever af at forebygge og behandle stress, for at undgå at  ingen eller få af dem med stressudfordringer dør af det! Læs artiklen her: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6691638/Medierne-præsenterer-falske-og-fordrejede-fakta-om-stress