Find meningen – gå efter at blive det gode menneske – hold fast i vigtige værdier.

Selvudvikling kan være og er vigtig. F.eks. hvis vi er låst fast i en stresset livs- og arbejdsmæssig situation, når vi er i sorg og krise, eller hvis vi er afhængige. Det er godt, at blive klogere gennem livet, klogere på sig selv og klogere på livet. Fordi man så for alvor kan være der både for sig selv, og især for andre i fællesskabet – på arbejdet, i familien og i samfundet generelt.

Det er også nødvendigt at lære, at når vi mærker følelser, er det ikke det samme som, at vi skal handle på disse følelser eller tro på dem. Følelser hænger sammen med de tanker, vi har i den situation, vi er i, og det vi tænker der, hænger ikke nødvendigvis sammen med ”virkeligheden” eller sandheden. Hvis vi automatisk styrer efter vores følelser, fordi vi tror, at når vi mærker dem, så må de være sande, kan vi let lede os selv på vildspor og ende lyststyret, ansvarsløse og uden dybere moral. Det kræver indsigt, bevidsthed og opmærksomhed at kunne mærke sine følelser og samtidig forhandle en passende reaktion på det.

Og hvad så en passende reaktion? Hvad er den ”rigtige” reaktion? Og hvem skal egentlig afgøre det?

Det vil hjælpe os, at styre os selv klogt efter vigtige værdier i livet, så vi kan finde en dybere mening end behovstilfredsstillende nu og her.  Svend Brinkmann er på vej med en ny bog:  ”Ståsteder”, – her taler han bl.a. om meningsfulde fænomener, som udgøres af værdier som ansvar, kærlighed, frihed, død, det gode og det sande mm. Han mener bl.a., at vi har pligt at forsøge at være det gode menneske. Læs videre om de mange kloge betragtninger han redegører for her:

http://politiken.dk/debat/premium/ECE3346644/lad-os-genfinde-meningen-med-tilvaerelsen/