Alle kan blive mere stressrobuste

Hjælp til stress i København. Kom i dybden med at løse aktuelle udfordringer.  Vi arbejder også med, at styrke dine ressourcer ved at træne forskellige psykologiske færdigheder.
Alle kan blive mere mentalt robuste.
Man kan blive bedre til at navigere under press, håndtere forandringer og udfordringer. Det handler både om at have det godt og at præstere godt generelt og i pressede situationer.
Lederen kan både øge sin egen evne til at håndtere stress og styrke sin mentale robusthed, men det er også vigtigt, at lederen kan lære sine medarbejdere at håndtere stress – både ved at sikre gode arbejdsforhold og ved at øge den mentale robusthed hos medarbejderne, så de bliver bedre til at sige til og fra. Det øger alles stressrobusthed.

 

·