Resiliens og Stressrobusthed

Hvad er stressrobust
hvhp_20200831_037_L

Styrk din mentale sundhed og stressrobusthed
mental sundhed og stressrobusthed er nøglefaktorer, der påvirker vores evne til at trives og præstere i både arbejds- og privatlivet. Mens Mental sundhed og robusthed ofte hænger sammen, er de ikke nødvendigvis det samme. Resiliens, også kendt som modstandskraft, mental robusthed, følelsesmæssige fleksibilitet og styrke eller stressrobusthed.

Vi er unikke i vores grad af mental sundhed og robusthed, men forskningen viser at, vi alle kan udvikle vores robusthed og mentale sundhed gennem målrettet træning. Når man skal det, kan man arbejde med forskellige psykologiske færdigheder, som vi alle allerede har i større eller mindre grad. De psykologiske færdigheder består af flere forskellige faktorer indenfor Tænkning, Relationer, Mening og Styrker. Vi tilbyder skræddersyede programmer og værktøjer, der kan hjælpe dig med at øge din mentale sundhed og styrke din stressrobusthed.

Mental sundhed og stressrobusthed - Nøglen til velvære.

At være mental sund og stressrobust betyder, at have evnen til at trives, uanset de udfordringer livet brunger. Det indebærer at kunne håndtere pres, reagere på modgang med styrke og samtidig tage vare på ens fysiske behov som sund mad, motion og tilstrækkelig søvn. Stressrobusthed handler ikke om at tolere uacceptable forhold, det handler om at definere grænser, anerkende egne behov og kommunikere på en sund måde.

Styrkelse af mental sundhed og stressrobusthed er afgørende for at opret holde integritet og forhindre dårlig trivsel. , både på individuelt plan og i de sociale fællesskaber, som vi er en del af i både arbejdslivet og hverdagen.

 

Vores tilgang til udvikling af mental sundhed og stressrobusthed baserer vi på solid forskning, og vi omsætter teori til praktiske metoder og værktøjer. Vores programmer fokuserer på udvikling af psykologiske færdigheder inden for områder som Tænkning, Relationer, Mening og Styrker - ved at træne disse færdigheder skaber vi en positiv indvirkning på din mentale sundhed og stressrobusthed.

For ledere og medarbejdere

Vi arbejder ikke kun med individuel styrke blandt medarbejdere, men tilbyder også skræddersyede programmer til ledere. Ledere har en unik mulighed for at forbedre både deres egen stressrobusthed og støtte medarbejderes mentale sundhed. Sammen kan vi skabe et sundere og mere produktivt arbejdsmiljø.

Tænkning, Relationer, Mening og Styrker

 beskrivelse

 

Tænkning

Nuanceret tænkning og problemløsning

Her kan man arbejde med at øge opmærksomheden på sammenhængen mellem tanker, adfærd, kropssignaler og følelser. Formålet er at blive bedre til at registrer, evaluere og nuancere sin tænkning, så man fx kan ændre en uhensigtsmæssig adfærd, og blive endnu bedre til at løse aktuelle udfordringer. Man kan fx undersøge om den måde, man tænker på i en presset situation er hjælpsom - og prøve at finde andre måder, at tænke på, som kan give en mere nuanceret opfattelse af situationen, så man kan handle anderledes. Træning kan også øge opmærksomheden på, hvornår man skal sige ja og hvornår nej.

Selvregulering

Her arbejdes der med hvordan man kan praktisere ro og bevare fokus i pressede situationer, så det bliver muligt både at kontrollere og håndtere situationen og sig selv.

Realistisk håb og optimisme

Forskning viser at det er afgørende, hvordan vi fortolker vores omverden. Vi har forskellige forklaringsstile. Nogen af os har en mere optimistisk andre en mere pessimistisk måde at forstå og fortolke fx modgang på. Man kan øge sin stressrobusthed ved, at arbejde at øge graden af positivitet i sit liv. Det kan man bl.a. gøre hvis man arbejder med sin tænkning og tolkning  i retning af at blive mere realistisk optimistisk. Det kan øge ens håb for fremtiden. Det handler ikke om, at man bare skal tænke overfladiske positive tanker! Men om at få øje på det "gode" i det dårlige - så man finder kræfterne til at løse sine problemstilligner.

Handlingstillid

Et andet ord for det er mestringstillid, som handler om troen på ens egen evne til at håndtere og klare en aktuel udfordring eller situation. En tro man kan arbejde med at øge.
Relationer

Det er veldokumenteret, at alle har brug for at have gode tætte støttende relationer i både arbejdslivet og i hverdagslivet, hvis man skal trives.

Arbejdet med at styrke relationer kan fx foregå med processer, hvor man har fokus på kommunikation med andre, og hvor man bevidst arbejder med anerkendelse og feedback.
Mening

Forskning viser, at meningsdimensionen er af afgørende betydning for vores trivsel og stressrobusthed. Det handler fx om at opnå mening med tilværelse, håndtere udfordringer og forstå livet og sig selv, finde sin rette hylde og være en del af noget større end en selv.

I arbejdslivet viser forskning, at mening bl.a. er, at man kan se sammenhæng og formål ved at bidrage med sine evner og færdigheder til noget som både er meningsfuldt for en selv og for virksomhedens kerneprodukter. Det kan også handle om at opleve, at gøre en forskel med sin indsats. Helst sammen med andre.

Værdier kan ses som vores fundament for måden at være i verden på. Selv om det både kan være bevidst og ubevidst for os, hvad der styrer os, er det vigtig at blive afklaret om vores vigtigste værdier, så vi kan handle i overensstemmelse med det, hvis vi skal trives.

Sammenhængen mellem vores vigtigste værdier, styrker og det der giver os mening er fundamentet for, at vi finder motivationen og gnisten i vores arbejds- og hverdagsliv.
Styrker

Forskning viser at vi har universelle menneskelige dyder og styrker på tværs af kulturer og religion. Styrkerne kan bl.a. identificeres ved at gennemføre en valideret VIA Strength test, hvor man kan finde frem til sine personlige 5 topstyrker.

En styrke er en allerede eksisterende kapacitet for en speciel adfærd, tænkning eller følelse, som er autentisk og energigivende at bruge, og som gør det muligt at præstere optimale resultater og opleve dyb glæde. Ens styrker hænger sammen med, den kontekst man befinder sig i fx arbejdsfunktionen og arbejdspladsen. Noget kan være en styrke et sted og en svaghed et andet sted.

Flow
Hvis der er sammenhæng mellem ens styrker og de kompetencer og færdigheder man har, og de krav og rammer man møder på fx arbejdspladsen, kan det være grundlag for at præstere optimalt og komme i flow. Når man er i flow – "glemmer" man tid, sted og sig selv for en periode. Og har en oplevelse af stor trivsel og glæde. Dermed bliver man mere resilient og mere stressrobust.