Hvornår er man robust nok?

Læser man stillingsopslag i disse tider, er det tankevækkende så mange virksomheder, der efterspørger medarbejdere, der både kan klare masser af opgaver, elsker udfordringer, er robuste, håndterer forandringer med et smil og trives med et højt tempo. Den ideelle medarbejder er med andre ord både fleksibel og robust. Egenskaber som vi alle sikkert kan blive enige om er gode at have.

Forskningen viser, at robuste medarbejdere har det bedre og performer bedre og har lettere ved at finde ro og fokus i arbejdslivet. Så det giver god mening at arbejde med at øge sin egen robusthed.

MEN!

Der er flere udfordringer i forhold til begrebet robusthed.  For hvornår er man robust nok? Hvis man bliver budt urimelige arbejdsvilkår i et psykisk dårligt arbejdsmiljø, er det så den enkelte der mangler robusthed, eller er det i fællesskabet i organisationen at robustheden nedbrydes? Alle har en grad af robusthed, men selv den mest robuste har en grænse for sin robusthed. Ingen kan klare alt.

Derfor har ledelsen på arbejdspladserne et kæmpe ansvar for at arbejde med at udvikle forhold på arbejdspladsen, som medvirker til at skabe et robust fællesskab, hvor de enkelte medarbejdere kan udvikle sig og bidrage konstruktivt til løsningen af arbejdsopgaverne. Læs mere her:

http://magisterbladet.dk/news/2016/marts/arbejdsgiverevilhaverobusteakademikere