Økonomiske bonussystemer og lønforhøjelse øger ikke motivationen

Selvbestemmelsesteorien (SDT), har længe medvirket til at sætte fokus på, hvordan vi bliver motiveret og fastholder vores motivation over tid. Den viden er rigtig nyttig for virksomheder, organisationer og ledere, som ønsker motiverede medarbejdere. Det handler nemlig ikke om at øge fokus på bonusordninger og andre økonomiske incitamenter. Selv om ekstra penge altid kan bruges, og kan opleves som en anerkendelse, er det langt vigtigere, at lederen kan styrke medarbejdernes indre motivation. Det kan man fx gøre ved at arbejde målrettet med at understøtte vores dybe behov for at arbejde med meningsfulde opgaver og være medbestemmende i forhold til indhold, planlægning og gennemførelse af disse. Jeg kan så undre mig over, at der ikke er flere ledere, der arbejder efter disse tanker… Men formentlig er de ikke klar over, HVOR store gevinster, der ligger?

Læs mere om, hvordan man kan gøre det i praksis: http://www.lederweb.dk/personale/motivation-og-fastholdelse/artikel/114178/mening-med-jobbet-motiverer-mere-end-lon