Old_Om Vinnie Andersen

Jeg er Master i Positiv Psykologi (MoPP) fra Aarhus Universitet, Psykoterapeut MPF og Coach på masterniveau. Jeg er også uddannet Fysioterapeut. Jeg er i 2018 certificeret i Neuroaffektiv Psykoterapi.

Jeg har erfaringer fra lederjobs som uddannelseschef i det private erhvervsliv og afdelingsfysioterapeut i det offentlige. Desuden har jeg været  projektleder og sundhedscoach på et forskningsprojekt på Københavns Universitet, seniorkonsulent og coach hos Copenhagen Coaching Center, projektleder i Hjerteforeningen, sundhedskonsulent i Folkesundhed København, sundhedskonsulent i Nationalt Center for Sundhedsfremme på arbejdspladsen, stresskonsulent i Corporate Care, og  konsulent for Falck Healt Care. Jeg har været selvstændig  siden 2012, og er stifter og ejer af Center for StressRobusthed.

Der er signifikante kvantitative resultater, som viser, at deltagerne i forskningsprojektet på Københavns Universitet havde reduceret deres stress, angst og depressionsniveau både under coachingen og 3 måneder efter coachingens ophør i forhold til kontrolgruppen.

Jeg har undervist i sundheds- og stresscoaching på Københavns Universitet.  Og er underviser i stress på Skolen for eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi (SEOP).

Se yderligere beskrivelse på linkedin: dk.linkedin.com/in/vinnieandersen/