Stressramte bliver svigtet

Stressramte bliver svigtet når de bliver ramt af arbejdsrelateretstress 

Bo Netterstrøm skriver i en artikel i Politiken 5. Marts 2015, at vi stresser os syge på arbejdet. Han peger bl.a. på det paradoks, at stressramte medarbejdere går til deres læge, og får en sygemelding pga. stress, og derefter går alene rundt derhjemme, hvor de fortsat har det dårligt. Andre bliver via sundhedsforsikringen henvist til en psykolog. Begge dele kan der selvfølgelig være noget godt ved, men der er en stor risiko for, at årsagen til at personen er blevet stresset dermed bliver privatiseret. Hvis de udløsende årsager til stressen er arbejdsrelateret, og disse ikke inddrages i den fremadrettede rehabilitering, kan det få store konsekvenser for den enkelte. For udover risikoen for at sidde tilbage med oplevelsen af, at ”det er bare mig, der er noget galt med”, kan man også risikere, at komme tilbage på arbejdet til de udfordringer  som var stressudløsende med deraf følgende risiko for at ”gå ned” med stress igen. Dette er både menneskeligt meget belastende, og økonomisk meget uhensigtsmæssigt for virksomheden. En god forebyggende og rehabiliterende indsat skal altid både have øje for den enkelte og samtidig inddrage ledelse, og ofte øvrige kolleger på arbejdspladsen, i en fælles løsning af stressende udfordringer. Læs mere:

http://politiken.dk/debat/ECE2574633/vi-svigter-de-stressramte/