Svigter lederne deres ansvar for at håndtere stress?

Ledelsen er nødt til at være med til at løse og håndtere stress på arbejdspladsen.

72 % af landets akademikere oplever, at deres arbejdsplads er plaget af stress. Det viser en undersøgelse, som er foretaget af hovedorganisationen Akademikerne (11.4.2015). Den viser også, at mere end hver femte oplever, at stress på deres arbejdsplads anses som den enkeltes ansvar.

Mange medarbejdere oplever efter en sygemelding pga. stress, at de kommer tilbage til præcis de samme udfordringer, som var medvirkende årsag til, at de gik ned med stress. Hvis det skal lykkes, at komme styrket ud på den anden side af en stresssygemelding, er det nødvendigt, at lederen i samarbejde med medarbejderen indretter arbejdsdagen på en måde, så både mængden af opgaver og sværhedsgraden kan overskues og gennemføres, og at de efterfølgende i fællesskab gradvist arbejder hen imod en realistisk balance mellem arbejdsopgavernes omfang, og den tid og de ressourcer, der er til rådighed. Det vil hverken være hensigtsmæssigt for den enkelte eller arbejdspladsen, at den stressramte er sygemeldt for længe eller kommer for hurtigt i gang igen. Det er absolut muligt, at komme godt tilbage og blive ”sig selv igen”, hvor man kan passe sit arbejde ligeså godt som tidligere. Men det er urealistisk at tro, at man kan komme tilbage til præcis de samme udfordringer, som var årsagen til at man gik ned. Der skal ske nogle varige forandringer, hvis man skal forebygge et tilbagefald og sikre den fremtidige trivsel. Ledelsen kan gøre en kæmpe forskel, både i forhold til at forebygge stress, og i forhold til at hjælpe den stressramte godt tilbage i arbejde igen. Det kan undre, at så få ledere tager udfordringen med stress alvorligt. Når så mange medarbejdere oplever stress i deres arbejdsliv, er det nærliggende at konkludere, at lederne generelt svigter deres ansvar.

Læs mere om undersøgelsen: http://politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/ECE2618486/lagt-ned-af-stress-jeg-fik-et-chok-men-ogsaa-en-ny-chance/