Coaching, workshops og foredrag

Vinnie Andersen, psykoterapeut MPF og coach. Foto: Henrik Petit
A goldfish jumping out of the water to escape to freedom. White background.

STRESSCOACHING OG TERAPI - en professionel samtale

Kom styrket ud af stress. Gå fra overlevelse til overskud og trivsel

Jeg tilbyder professionel stressrådgivning på arbejdspladsen for både medarbejdere og ledere. Jeg hjælper organisationer med at håndtere stress og styrke medarbejdernes mentale robusthed, for at skabe en sund og produktiv arbejdsplads.

Jeg arbejder med mennesker, der oplever vanskelige situationer i livet, og som føler sig mentalt udfordret. Kort sagt er i mistrivsel. Det kan være både i arbejdslivet og privatlivet.

Jeg arbejder med stresscoaching af ledere, medarbejdere og private, så sygemelding kan undgås eller bliver så kortvarig som muligt. Jeg hjælper med stress, fastlåste livs- og arbejdssituationer, leder- og karriereudvikling, konflikter mm. – mange af de udfordringer, vi kan møde i arbejds- og hverdagslivet. Jeg kender den ”virkelige” verden indefra – jeg har selv været både leder, mellemleder, projektleder og medarbejder i mange forskellige offentlige og private organisationer og brancher. Jeg har talt med flere hundrede ledere og medarbejdere på alle niveauer i organisationerne. Både højtuddannede, kortuddannede eller ufaglærte. Jeg har fokus på det normale og velfungerende. Jeg kan skrælle det mindre væsentlige fra, og gå direkte til sagen, uden at det bliver overfladisk.

Jeg har specialiseret mig i at arbejde med stress og trivsel siden 2002, og har mere end 3000 coachinger bag mig.  Jeg arbejder både med fokus på stress i arbejdslivet og privatlivet.

Jeg arbejder også med terapi af private klienter. Mennesker der oplever udfordringer, føler indre uro eller ubehag og måske lider af  fx stress, præstationsangst,  adfærds- eller aktivitets forstyrrelser fx afhængighed af mad, alkohol, træning, shopping e.lign. Mennesker der fx kæmper med følelser af at være forkert, utryg, kaotisk, ensom eller oplever manglende selvværd.

Jeg er dybt optaget af hjerneforskning og de eksistentielle grundvilkår som vi mennesker lever under. I kraft af mine forskellige uddannelser kan jeg arbejde med mange forskellige metoder og tilgange. Jeg lægger særlig vægt på metoder fra kognitiv terapi, ACT, neuroaffektiv psykoterapi og positiv psykologi, suppleret med elementer fra oplevelsesorienteret psykoterapi og motivationsteorier. Mine metoder og værktøjer bygger på manges års erfaring, solid forskning og evidens.

Du kan forvente stor opmærksomhed og ro, og at du er noget særligt. Du bliver ikke bare et nummer i rækken. Jeg kan huske, hvad du sagde, sidst du var her. Du kommer aldrig til at opleve, at du skal passe ind i en bestemt teori eller model. Du bliver mødt med indlevelse og forståelse, og vi finder det rigtige sted at starte – dér, hvor du har mest brug for det. Vi sætter fokus på nuet, og de begrænsninger og muligheder, der ligger der og i nærmeste fremtid. Sammen kan vi udforske fortiden, så du kan forstå dig selv bedre, og ændre dine mønstre. Målet kan være en større accept af dig selv, som den du er på godt og ondt, og at du bliver bedre til at gøre det, der er det rigtige for dig selv og andre.

Sammen udvikler vi realistiske planer og handlinger, du kan sætte i gang hurtigt. Du bliver klogere på dig selv, kommer fri af fastlåste mønstre og situationer og lærer at gå nye veje.

Det siger mine klienter,

  • ”du stiller nogle relevante spørgsmål, som jeg ikke selv har tænkt over, og så hjælper du med konkrete og relevante planer, så jeg med det samme kan foretage nogle forandringer og kommer i gang med at handle
  • ”Jeg er imponeret over din viden. Det virker som om, at du kender til min branche indefra”
  • ”jeg var glad for at vi ikke skulle tale om min barndom, og at vi kunne arbejde med de konkrete udfordringer, jeg oplevede var aktuelle”
  • ”Jeg er glad for den indsigt, jeg fik om min måde at være i verden på sammen med andre mennesker”

En samtale varer fra 1 til 1 1⁄2 time. Et forløb varer typisk fra 2-3 samtaler til 10-12 samtaler.

Workshop

Stress på arbejdspladsen - en stigende udfordring

Stress er en udbredt udfordring på arbejdspladser i dagens samfund. Det kan påvirke både medarbejdernes og ledernes trivsel og organisationens præstation. Målet er at hjælpe virksomheder med at forstå og håndtere stress ved at tilbyde skræddersyet rådgivning og træning. 

Overordnet handler alle mine workshops om håndtere stress og opleve større trivsel og arbejdsglæde.

Jeg gennemfører involverende workshops for grupper. Jeg tilpasser workshops efter virksomhedernes behov.

Mine temaer kan fx være:

• Hvordan kan man opbygge større resiliens og stressrobusthed?
Og klare hverdages udfordringer bedre.

• Hvordan kan man identificere egne og hinandens styrker i teams?
Og bruge dem i hverdagen.

• Hvordan kan man arbejde med mening og motivation?
Og skabe bedre resultater.

• Hvordan kan man opbygge et godt samarbejde, skabe gode relationer gennem
kommunikation og anerkendelse? Og få et godt arbejdsliv.

Mine workshops er for både medarbejdere og ledere. Eller medarbejdere og ledere sammen.

Jeg benytter værktøjer og metoder, som bygger på forskning og evidens.

Mit mål med at arbejde med workshops er at lære grupper at benytte konkrete værktøjer og metoder,
som skaber bedre resultater til at løse hverdagens udfordringer.

En workshop varer typisk fra 3 – 6 timer, 1 eller flere dage.

Foredrag

Stressrobusthed - et værktøj til afhjælpning af stress

Stressrobusthed er nøglen til at takle stress på arbejdspladsen. Det handler om at styrke medarbejdernes evne til at håndtere udfordringer, træffe sunde beslutninger og opretholde en sund work-life balance. Jeg tilbyder træningsprogrammer og værktøjer, der kan hjælpe med at øge medarbejdernes stressrobusthed. 

Oplev større arbejdsglæde og trivsel

Jeg holder foredrag med udgangspunkt i stressrobusthed.

Mine overskrifter er blandt andet:

• Hvordan kan man opbygge større resiliens og stressrobusthed?
Og klare hverdages udfordringer bedre.

• Hvordan kan man identificere egne og hinandens styrker i teams?
Og bruge dem i hverdagen.

• Hvordan kan man arbejde med mening og motivation?
Og skabe bedre resultater.

• Hvordan kan man opbygge et godt samarbejde og skabe gode relationer
gennem kommunikation og anerkendelse? Og få et godt arbejdsliv.

• Hvordan har jeg selv tacklet en alvorlig kronisk sygdom?
Og skabt et stressrobust liv.

Mine foredrag er for både medarbejdere og ledere. Eller begge dele.

Mine foredrag er baseret på forskningsbaserede teorier, værktøjer og metoder.

Og jeg supplerer med egne erfaringer og oplevelser fra mere end 12 års arbejde
med stresshåndtering, trivsel og opbygning af større modstandskraft.

Mit mål med at tilbyde foredrag, er at oplyse om og inspirere til,
at man selv arbejder aktivt med opbygning af stressrobusthed.

Et foredrag varer 1 – 2 timer.